Вигравайте iPhone 7 або Watch Series 2

Вітаємо переможців першого розіграшу в рамках акції «Level нагороди»! 

200 бонусів на картку level - Гурленко Олександр (№ 8040100000750246)
300 бонусів на картку level - Шоробура Марія (№ 8040100000274164)
500 бонусів на картку level - Калюга Любомир (№ 8040100000649491)
1000 бонусів на картку level - Хрупов Ігор (№ 8040100000641401)
Apple iPhone 7 Black 32 GB - Демент'єв Дмитро (№ 8040100000506077)

УМОВИ АКЦІЇ «Level нагороди»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила визначають умови участі в акції «Level нагороди» (надалі за текстом - Акція), а також порядок її проведення.

1.2. Організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (надалі за текстом - Організатор).

1.3. Акція проводиться на всіх автозаправних станціях «SOCAR» в Україні (надалі за текстом – місця проведення акції). Вся необхідна додаткова інформація та адреси автозаправних станцій «SOCAR» міститься на сайті, в розділі http://socar.com.ua/gas-station.html .

1.4. Акція «Level нагороди» – це впорядковані дії і заходи, спрямовані на досягнення мети, а саме, популяризація торгової марки (бренду) «SOCAR», «Nano» та «Diesel Nano Extro» в Україні, а також підвищення попиту на пальне, що реалізується на автозаправних станціях «SOCAR» в Україні.

1.5. Фонд заохочень Акції:

1.5.1. Призи:

- бонуси на картку лояльності «LEVEL» (200, 300, 500, 1000 щотижня)

- шість смартфонів Apple iPhone 7 Black 32 GB;

- сім годинників Apple Watch Series 2 Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band 38 mm;

1.5.2. Дисконт – це знижка до 10 грн. від ціни за один літр пального при наступній купівлі, яка нараховується на картку лояльності «LEVEL» у вигляді підвищеного розміру нарахування бонусів.

1.6. Правила Акції – правила, з якими ознайомлюється кожний Учасник та які визначають обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасників при участі в Акції.

1.7. Учасник Акції – фізична особа, яка досягла 18-річного віку і є покупцем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та яка надала свою згоду на участь в Акції, шляхом здійснення розрахункової операції та/або шляхом надання своєї зареєстрованої картки «LEVEL»  при здійсненні такої операції, чим однозначно підтвердила факт ознайомлення з даними правилами та умовами Акції в повному обсязі та погодилась з ними, в наслідок чого приєдналась до неї.

1.8. Учасниками Акції не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором Акції.

1.9. Юридичні особи не можуть брати участь в Акції.

1.10. Партнери Акції – юридичні особи, які залучені Організатором до участі у проведенні та/або реалізації Акції.

1.11. Сайт Акції – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою: www.socar.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Акції та можуть надаватися додаткові сервіси в межах Акції.

1.12. Картка «LEVEL» – індивідуальна, бонусна, накопичувальна картка лояльності постійного покупця АЗК «SOCAR».

1.13. Період проведення акції – з 1 листопада 2016 року по 31 січня 2017 року включно.

1.14. Дата, час і місце проведення розіграшу визначено даними Правилами.

1.15. Правила Акції не суперечать чинному законодавству України, в тому числі, Цивільному кодексу України, Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».

1.16. Переможець розіграшу Призу – учасник Акції – претендент на виграш, картка лояльності якого була визначена такою, що виграла та який виконав зі свого боку всі зобов’язання, визначені п. 6 цих Правил. Всього може бути 13 переможців розіграшу за весь період акції з 1 листопада 2016р по 31 січня 2017р.

1.17. Знижку до 10 грн. (Дисконт) від ціни за один літр пального при наступній купівлі пального отримує кожний учасник Акції, який зі свого боку виконав всі умови Акції, визначені даними Правилами.

1.18. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на даному сайті www.socar.ua.

1.19. Дані правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних правил та умов можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде встановлено самими змінами/доповненнями.

2. УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСКОНТУ

2.1. Для отримання заохочення у вигляді Дисконту необхідно:

2.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку будь-якої кількості будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», окрім скрапленого газу, а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro»;

2.1.2. при покупці пального надати свою картку «LEVEL» (оригінал, або в мобільному додатку);

2.1.3.розрахуватися на касі за пальне виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;

2.2. Для використання заохочення у вигляді Дисконту необхідно:

2.2.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку від 30л до 100л будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», окрім скрапленого газу, а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro»;

2.2.2. Виконати всі умови, вказані в п. 2.1.

2.2.3. розрахуватися на касі за пальне виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою з використанням картки «LEVEL».

2.2.4. Дисконт полягає у підвищеному розмірі нарахування бонусів на картку «LEVEL».

2.2.5. У випадку, визначенему п. 4.3. цих Правил, використання Дисконту не допускається.

2.2.6. Кількість Дисконтів, що може бути отримано одним Учасником протягом дії Акції не обмежена.

2.2.7. Використання при розрахунку на касі водночас двох і більше Дисконтів не допускається. Дисконт використовується по принципу: «Одна покупка – один Дисконт».

3. УМОВИ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ПРИЗУ ТА ЙОГО ОТРИМАННЯ

3.1. Для набуття статусу Учасника розіграшу Призу необхідно:

3.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку від 30 до 100 л будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», окрім скрапленого газу, а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro».

3.1.2. при придбанні пального, розраховуватись на касі виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;

3.1.3. скористатися карткою «LEVEL» при розрахунку на касі;

3.1.6. Порядок розіграшу та визначення переможця Призу передбачається даними Правилами (п. 5 цих Правил).

3.2. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн, або нарахування бонусів на картку лояльності «LEVEL», в залежності від призу.

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

4.1. УВАГА! Купівля скрапленого газу не надає права участі в Акції.

4.2. Оплата за пальне смарт-картами або бланками-дозволами (паливними талонами) не надає права участі в Акції.

4.3. При покупці пального у кількості, що не відповідає умовам, визначеним в п. 2.2.1. цих Правил, Дисконт не підлягає використанню, його використання блокується системою.

4.4. Приз не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента Призу також не передбачено.

4.5. Дисконт не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента виключається.

4.6. Дана Акція не поширюється та не стосується будь-яких супутніх товарів, що реалізуються на АЗС «SOCAR».

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗУ

5.1. Визначення переможця розіграшу Призу проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах, та набули статусу претендентів на виграш. Для цього Організатором проводиться робота по визначенню набору карт лояльності, власники котрих виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах.

5.2. Визначення переможця розіграшу Призу буде відбуватися  щотижня протягом всього терміну дії Акції за випадковою ймовірністю, шляхом виймання з лототрону карток, всередині котрих надруковано номер картки лояльності. Власник картки лояльності  «LEVEL», номер якої надруковано в картці, вилученій з лототрону, вважається переможцем розіграшу. Організатор зберігає за собою право змінити механізм визначення переможця.

5.3. Розіграш призів буде відбуватися щоп’ятниці протягом всього періоду проведення Акції, починаючи з 11 листопада 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Радищева 1. Даний розіграш буде транслюватися щосуботи протягом всього періоду проведення Акції, починаючи з 12 листопада 2016 року в ефірі телеканалу «Еспресо».

5.4. Претендент на виграш, який є власником картки лояльності  «LEVEL», номер якої надруковано в картці, вилученій з лототрону буде повідомлений про це не пізніше ніж протягом 72 годин з моменту проведення розіграшу засобами телефонного зв’язку, а також за допомогою відповідного повідомлення на зазначену при реєстрації картки лояльності електронну поштову адресу або SMS-повідомленням на зазначений при реєстрації картки лояльності телефонний номер.

5.4.1. З моменту надіслання електронного повідомлення або SMS-повідомлення про перемогу в Акції, Учасник-переможець вважається повідомленим про свою перемогу належним чином.

5.4.2. Виходячи із встановлених правил Акції, у претендента на виграш, з моменту набрання ним даного статусу, виникає зобов’язання щодо вчасного ознайомлення із повідомленням про перемогу.

5.4.3. Організатор Акції не несе відповідальності за несвоєчасне отримання та/або несвоєчасне ознайомлення претендентом на виграш із електронним або SMS повідомленням про перемогу, у зв’язку із чим таким претендентом не буде виконано зі свого боку зобов’язання, передбаченого п. 6.1. цих Правил.

5.5. З метою досягнення цілі Акції, на випадок, якщо виявлений переможець не виконає умов, визначених п. 6 цих Правил, розіграш Призу переноситься на наступний тиждень. Отже, в разі не виконання умов цих Правил переможцем Акції, розіграш Призу переноситься на наступний тиждень і так далі, поки наступний виявлений переможець не виконає всі, визначені п. 6 цих Правил, умови (зобов’язання).

6. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ПЕРЕМОЖЦЯ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

6.1. Претендент на виграш, номер картки лояльності якого буде визначеним таким, що виграв Приз, зобов’язаний не пізніше трьох діб з дня отримання повідомлення про виграш, надати Організатору особисті документи: оригінал паспорту та ідентифікаційного коду, а також їх копії (скан копії);

6.2. Претендент на виграш, номер картки лояльності якого буде визначеним таким, що виграв Приз, зобов’язаний не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дня проведення розіграшу, підписати та надати Організатору розписку у письмовому вигляді про погодження із умовами отримання Призу, визначеними п. 3.2 цих Правил та про надання згоди на оброблення, використання, тощо його персональних даних.

6.3. Приз може бути отриманий Учасником Акції виключно на умовах, визначених даними Правилами Акції.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника акції з даними Правилами без будь-яких виключень.

7.2. Порушення Учасником Акції даних Правил або його відмова від належного виконання даних правил та своїх зобов’язань або їх неналежне виконання (виконання з порушеннями встановлених цими Правилами вимог) вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання заохочень Акції, при цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.

7.3. Для отримання Призу учасник Акції має надати Організатору інформацію та документи, визначені даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання.

7.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.4.1. власником та розпорядником персональних даних учасників та переможців Акції є Організатор Акції, якому надаються всі права, передбачені Законом;

7.4.2. персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

7.4.3. у зв’язку із (на підставі) визначеними в п.7.4.2. цих Правил обставинами, обробляються такі персональні дані: ім’я, прізвище та по батькові; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса реєстрації/фактичного проживання; інші дані, при необхідності, які, без отримання від Учасників Акції окремої згоди та/або їх повідомлення, можуть бути передані третім особам;

7.4.4. з персональними даними Учасників Акції будуть вчинятись наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

7.4.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка визначена у п. 7.4.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

7.4.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши відповідне повідомлення на адресу Організатора: info@socar.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/ отримання Дисконту/ Призу.

7.5. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасниками Акції надається згода Організатору на оброблення персональних даних в об’ємі та на умовах, визначених цими Правилами.

7.6. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасники Акції надають згоду на безкоштовне використання персональних даних з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації в засобах масової інформації, тощо. Усі відео-, аудіо- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та після неї, є власністю Організатора і можуть використовуватись без будь-яких погоджень та/або обмежень та без будь-якого відшкодування. Переможець Акції зобов’язується, при необхідності (за вимогою Організатора), прийняти участь у фотосесії, відео-зйомці для проведення рекламних/маркетингових заходів (для виготовлення графічних матеріалів, тощо), при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого Призу (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням даного пункту Правил, належать Організатору.

7.7. Організатор не несе відповідальності у випадку не виконання своїх зобов’язань Учасниками/переможцем Акції, надання ними неповної, недостовірної, застарілої інформації (персональних даних).

7.8. У випадку виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

7.9. Акція «Level нагороди» не є лотереєю, іншою діяльністю в сфері грального бізнесу або конкурсом. Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.