l e v e l

Правила участі в програмі

1. Основні поняття і терміни

1.1. «Організатор» Програми - компанія, що наділена винятковими правами управління і розвитку Програми та його уповноважені представники.
Назва та адреса Організатора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», що зареєстровано за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Ільїна, 226/1

1.2. «Програма» - комплекс взаємовідносин, в результаті яких учасник має право отримати нагороди на відповідних умовах.

1.3. «Учасник» Програми – особа, суб’єкт персональних даних, що приймає участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджено Організатором.

1.4. «Партнер» Програми – підприємство або організація, згідно з умовами Програми нараховує бали за зроблені покупки товарів або послуг та (або) надає можливість Учасникам отримати нагороди.

1.5. «Основна картка» - пластикова картка, яка видається Учасникові Організатором або від його імені на певних умовах та надає можливість користуватися всіма правами Програми.

1.6. «Додаткова картка» - картка у формі брелока, що використовується для накопичення бонусних балів на рахунок Учасника.

1.7. «Бонусні бали» - умовні облікові одиниці, що використовуються для функціонування Програми, в яких проводиться розрахунок і нарахування премій (бонусів) на рахунки Учасників за здійснення ними покупок товарів або послуг у торговельних точках мережі АЗС SOCAR, відповідно до умов нарахування, встановлених Організатором та (або) Партнером Програми, і які списуються при отриманні Учасником винагороди.

1.8. «Винагорода» - товар (послуга, привілеї, інша вигода), визначений Організатором і (або) Партнером,та який Учасник може придбати за спеціально встановленою (акційною) ціною, відповідно до умов Правил Програми.

1.9. «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Програми про транзакції нарахування та списання на картці (картках) Учасника.

1.10. «Анкета» - формуляр, при заповненні якого особа дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє використовувати надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та згідно з чинним законодавством України про захист персональних даних.