l e v e l

Правила участі в програмі

4.5. Організатор зобов’язується вчасно інформувати Учасника про його можливості і винагороди, проте не несе відповідальності за недоставлене повідомлення, якщо це сталося внаслідок обставин, які не залежать від Організатора.

5. Права та обов’язки Учасника Програми

5.1. Учасник володіє всіма правами на захист своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та Положень чинного законодавства України.

5.2. Учасник може змінити (доповнити) свої персональні дані, а також заблокувати свій рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) за допомогою доступу через надані Організатором канали комунікацій.

5.3. Учасник надає Організатору право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та (або) інформаційного характеру про Програму або Партнерів Програми поштою, електронною поштою, телефоном та (або) SMS.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитися отримувати інформацію за вищевказаними комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

5.5. Учасник зобов’язаний невідкладно інформувати Організатора про зміну персональних даних та інших відомостей, зазначених в Анкеті, і несе відповідальність за несвоєчасне інформування.

6. Нарахування Бонусних балів

6.1. Для нарахування бонусних балів Учасник повинен пред’являти картку Програми кожного разу при здійсненні покупки в торговельній точці до закриття операції на касі. Нараховані за покупки Бонусні бали реєструються і підсумовуються на бонусному рахунку Учасника.

6.2. Бонусні бали нараховуються відповідно до певних умов Програми при здійсненні розрахунків за товари чи послуги в торговельних точках, які приймають участь у Програмі готівковими коштами або за допомогою безготівкової оплати з використанням банківських карт. Інформація про схеми нарахування бонусних балів розміщується в торговельних точках, які приймають участь у Програмі, а також поширюється через інші канали комунікацій.

6.3. У рамках Програми допускається нарахування також додаткових бонусних балів у період проведення маркетингових компаній, спеціальних акцій або в рамках спеціальних пропозицій від Організатора Програми та Партнерів Програми.

6.4. У разі повернення товарів, придбаних раніше у торговельних точках, що приймають участь у Програмі, нараховані за їх купівлю бонусні бали анулюються. При поверненні, клієнт повинен надати чек, що підтверджує нарахування бонусів.